Economia de piață este sistemul Economic în Care deciziile ce privesc producția și distribuția de bunuri se bazează PE interacțiine dintre Cerere și ofertă, [1] Care determină prețurile bunurilor și serviciilor. [2] principala caracteristică definitorie a economiei de piață este că deciziile de investiții, sunt în mare parte realizate prin intermediul piețelor Risco și de capital. [3] acest lucru este în Contrast cu o Economie planificată, unde investițiile şi deciziile de producție sunt cuprinse Într-un plan integrat de producție Stabilit de către un stat sau de un Alt Organization Care controlează factorii de producție. . Metoda de l`expérience. Teoria economică, ca şi Alte ştiinţe, se bazează PE fapte, procese Economice, legităţi care sunt verificate de practiă. Practica este criteriul Suprem al adevărului. De ex., practica a confirmat eficienţa economiei de piaţă şi a respins Economia de comandă bazată pe sistemul planificării centralizate. În Literatura economică sunt larg utilizate noţiunile de FENOMEN Economic, proces Economic, catégorie economică şi lege economică. Nerespectarea sau ignorarea legilor Economice Duce la mari deformări în Societate şi la pierderi materiale colosale. De ex., ignorarea legilor cererii şi ofertei în Economia de comandă a dus la dezechilibru Economique, Care a influenţat negativ asupra nivelului de trai în ţările exsocialiste. . În procesul studierii proceselor şi fenomenelor Economice trebuie să fie evitate greşelile şi cursele (capcanele) Economice.

Prima greşeală constă în confundarea intereselor personale şi publice, iar a doua-confundarea cauzei şi a consecinţei. De ex., cauza inflaţiei nu este majorarea preţurilor, ci dezechilibrul Economique. Creşterea preţurilor este o consecinţă a inflaţiei. Si vous voyez ce message, cela signifie que nous avons du mal à charger des ressources externes sur notre site Web. Legea economică reflectă legăturile GENERALE, esenţiale, necesare, repetabile şi relativ Stabile ALE fenomenelor şi proceselor Economice. Teoria economică se bazează PE diferite metode de cercetare: Economia de piață nu presupune în mod direct existența în mâini Private a mijloacelor de producție. O Economie de piață poate de asemenea să includă diferite tipuri de Cooperative, colectif, sau agenții autonome de stat Care achiziționează și schimbă divers bunuri PE Piața economică. Toate acestea utilizează un linistit Liber ce este determinat de piață pentru a ALOCA bunuri de capital și forță de Muncă. [3] în plus, Sitiera mai multe variante de socialisme de piață, dintre Care unele implică întreprinderi deținute de angajați ce sunt bazate pe un sistem de auto-gestionare, precum şi MODELE Care implică o combinație de proprietate publică a mijloacelor de producție Cu factori de piață. [7] Economia privită în aspect social – Economic reprezintă unitatea forţelor de Producţie.

Forţele de productie reprezintă un raport dintre oameni şi natură, iar RELAŢIILE de productie reflectă RELAŢIILE Economice dintre oameni, Care Apar în procesul de productie, indiferent de dorinţă sau Voinţa Lor. RELAŢIILE de productie au următoarele Patru trăsături: Teoria economică ca Ştiinţă şi obiectul EI de studiu au evoluat Începând DIN antichitate şi PANA în zilele noastre şi au trecut prin următoarele Etape: a doua – funcţia metodologică.

TAGS:

Parse error: syntax error, unexpected ''co' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting ')' in /home/sites/heteml/users/r/e/v/rev-plain2/web/user/ss08/news/wp-content/themes/pln/comments.php on line 69